Privacy policy

Website
De informatie die op deze website wordt getoond wordt door  MS Vastgoed & Belegging b.v. (en gelieerde ondernemingen) zorgvuldig samengesteld. MS Vastgoed & Belegging b.v. kan echter niet voor de volledigheid/onjuistheid van de getoonde informatie instaan. MS Vastgoed & Belegging b.v. beoogt middels deze website louter informatie te verstrekken over de activiteiten, producten en diensten die MS Vastgoed & Belegging b.v. aanbiedt. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. MS Vastgoed & Belegging b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Bezoekers van msvastgoed.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie die op deze site getoond wordt.

MS Vastgoed & Belegging b.v. is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Externe Links
Verwijzingen naar sites die niet door MS Vastgoed & Belegging b.v.. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. MS Vastgoed & Belegging b.v.  is uiterst selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, toch kan MS Vastgoed & Belegging b.v. niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door MS Vastgoed & Belegging b.v. worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij MS Vastgoed & Belegging b.v. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van MS Vastgoed & Belegging b.v..

Privacy
MS Vastgoed & Belegging b.v. gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites niet om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). MS Vastgoed & Belegging b.v. stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.